SRT sang VTT

SRT sang VTT

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi tệp phụ đề SubRip sang tệp WebVTT

Tệp SRT là gì?
Định dạng tệp phụ đề SubRip (.srt) được hỗ trợ rộng rãi. Đây là một định dạng tệp mà con người có thể đọc được trong đó phụ đề được lưu trữ tuần tự cùng với thông tin thời gian.
Tập tin VTT là gì?
Định dạng tệp phụ đề WebVTT (.vtt) được hỗ trợ rộng rãi. Đây là một định dạng tệp mà con người có thể đọc được trong đó phụ đề được lưu trữ tuần tự cùng với thông tin thời gian. Hầu hết các phụ đề được phân phối trên Internet đều ở định dạng này.

Làm thế nào để chuyển đổi SRT sang VTT?
1. Tải lên tệp SRT (.srt).

2. Chuyển đổi.
Nhấp vào "Đổi" và video của bạn sẽ được tải lên máy chủ của chúng tôi để chuyển đổi.

3. Tải xuống tệp VTT của bạn.
Sẽ mất vài phút cho đến khi tệp VTT sẵn sàng.