Giải mã QR Code

Giải mã QR Code

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Công cụ trực tuyến Bộ giải mã mã QR là gì?

Bộ giải mã mã QR là một công cụ web để đọc và giải mã các mã qrcodes cho phép xác định nội dung. Công cụ này hoạt động hoàn hảo cho tất cả các loại mã QR.

Mã QR (còn được gọi là Mã phản hồi nhanh) ngày càng trở nên phổ biến. Những mã hai chiều bao gồm các chấm vuông này hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Bạn có thể tìm thấy chúng trên quảng cáo, biểu ngữ, tất cả các loại hộp sản phẩm, trang web, danh thiếp và thậm chí trong chữ ký email.

Mã QR có thể chứa văn bản, liên kết (đến trang web, video hoặc tệp), địa chỉ email, số điện thoại, thẻ vcard tự động cập nhật danh bạ của bạn trên PC hoặc điện thoại di động, v.v. Trong mã QR, dữ liệu được lưu trữ có thể bao gồm URL trang web, số điện thoại hoặc tối đa 4.000 ký tự văn bản.

Tự hỏi làm thế nào để giải mã mã QR? Bạn có thể quét nó bằng các thiết bị di động của mình như iPhone, iPad, Android hoặc Blackberry được trang bị phần mềm bổ sung để quét Mã QR. Bạn có thể muốn xem các công cụ như Máy quét mã vạch hoặc Laser đỏ.


Làm thế nào nó hoạt động?

- Chọn tệp hoặc liên kết đến mã QR;
- Nhấn nút "Giải mã" để nhận giải mã;
- Và nhận mã QR được giải mã của bạn.