Trình thu nhỏ CSS

Trình thu nhỏ CSS

Trình thu nhỏ CSS là gì?

Trình thu nhỏ CSS là một công cụ nén CSS trực tuyến. Nó sẽ giúp bạn nén các tệp CSS gốc của mình và tiết kiệm dung lượng để truyền nhanh hơn qua web.

CSS là một ngôn ngữ chính thức để mô tả sự xuất hiện của một tài liệu (trang web) được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu (phổ biến nhất là HTML hoặc XHTML). Nó cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ tài liệu XML nào, chẳng hạn như SVG hoặc XUL.

Minification (giảm thiểu) trong các ngôn ngữ lập trình, và đặc biệt là JavaScript, là quá trình loại bỏ tất cả các ký tự không cần thiết khỏi mã nguồn mà không làm thay đổi chức năng của nó. Những ký tự không cần thiết này thường bao gồm ký tự khoảng trắng, một số ký tự điều khiển và chú thích được sử dụng để thêm khả năng đọc cho mã nhưng không bắt buộc để thực thi mã.

Bằng cách có được khả năng xóa nhận xét và cấu trúc khỏi các kiểu trang web, chúng tôi cung cấp cho máy tính khả năng đọc tất cả thông tin về các kiểu nhanh hơn và áp dụng chúng mà không có sự chậm trễ cần thiết để xử lý dữ liệu trước khi trang web được hiển thị trong trình duyệt của người dùng.

Làm cách nào để giảm thời gian tải CSS?

- Sử dụng công cụ nén CSS để giảm kích thước tệp JS của bạn xuống 30%;
- Kết hợp nhiều tệp CSS thành một tệp để giảm số lượng yêu cầu HTTP để cài đặt;
- Sử dụng CDN để tránh các yêu cầu HTTP dư thừa cho cùng một tệp CSS (ví dụ: thư viện Bootstrap được chia sẻ);

Làm thế nào để sử dụng nó?

Chỉ cần dán CSS của bạn vào vùng văn bản ở trên và nhấp vào nút "Giảm thiểu", và bạn sẽ nhận được mã CSS được tối ưu hóa trong cùng một vùng văn bản.