Mã hóa URL

Mã hóa URL

Công cụ mã hóa URL là gì?

Công cụ Mã hóa URL chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một dạng phù hợp để đưa vào một URL. Hình thức này được gọi là mã hóa phần trăm hoặc mã hóa URL.

Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL), được gọi thông tục là địa chỉ web, là một tham chiếu đến tài nguyên web chỉ định vị trí của nó trên mạng máy tính và cơ chế để truy xuất nó. URL là một loại Mã định danh tài nguyên đồng nhất (URI) cụ thể, mặc dù nhiều người sử dụng hai thuật ngữ này thay thế cho nhau. URL thường xảy ra nhất đối với các trang web tham chiếu (http) nhưng cũng được sử dụng để truyền tệp (ftp), email (mailto), truy cập cơ sở dữ liệu (JDBC) và nhiều ứng dụng khác.

Mã hóa URL là viết tắt của việc mã hóa các ký tự nhất định trong URL bằng cách thay thế chúng bằng một hoặc nhiều bộ ba ký tự bao gồm ký tự phần trăm "%" theo sau là hai chữ số thập lục phân. Hai chữ số thập lục phân của (các) bộ ba đại diện cho giá trị số của ký tự được thay thế.

Thuật ngữ mã hóa URL hơi thiếu chính xác vì quy trình mã hóa không giới hạn ở URL (Bộ định vị tài nguyên đồng nhất), mà còn có thể được áp dụng cho bất kỳ URI nào khác (Số nhận dạng tài nguyên đồng nhất) chẳng hạn như URN (Tên tài nguyên đồng nhất). Do đó, thuật ngữ mã hóa phần trăm nên được ưu tiên hơn.

Sử dụng nó như thế nào?

Để mã hóa văn bản: Nhập văn bản sẽ được đưa vào tham số URL vào hộp Mã hóa URL và nhấp vào MÃ HÓA!