Địa chỉ IP của tôi là gì

Địa chỉ IP của tôi là gì

Địa chỉ IP của bạn 44.200.140.218
Vị trí United States (US), Ashburn

IP của tôi là gì?

“IP của tôi là gì” là một công cụ rất đơn giản cho phép bạn kiểm tra IP của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng dịch vụ này.

Địa chỉ IP là một mã định danh duy nhất cho máy tính của bạn khi nó kết nối với internet. Địa chỉ IP hoặc Địa chỉ giao thức Internet đề cập đến một tập hợp các số được gán cho mạng máy tính sử dụng Giao thức Internet để gửi và nhận dữ liệu.

Khi bạn đã xác định được địa chỉ IP của người dùng internet, bạn có thể nhanh chóng biết được vị trí địa lý của họ; Quốc gia, Tiểu bang / Vùng, Thành phố (trong bán kính 25 dặm), mã vùng, múi giờ và trạng thái của địa chỉ IP mà bạn đã nhập.

Tại sao cần định vị địa lý IP?

Một công cụ rất hữu ích nếu bạn sử dụng VPN, chỉ để đảm bảo ip của bạn được che, bạn cũng có thể lấy thêm thông tin về IP của mình, chẳng hạn như quốc gia, thành phố và thậm chí là ISP, lưu ý rằng mọi trang web đều biết thông tin này về bạn, rất quan trọng để biết những gì họ biết.

Làm thế nào để sử dụng nó?

Khi bạn sử dụng công cụ, bạn sẽ thấy ngay địa chỉ IP và quốc gia của mình.

Nhấp vào nút "Hiển thị thêm chi tiết" và trang sẽ tải phần còn lại của dữ liệu.

Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn một bảng với dữ liệu sẽ hiển thị cho bạn Vị trí, Khu vực, Thành phố, Vĩ độ, Kinh độ, Múi giờ, Mã tiền tệ, Zip và ISP.