Bộ đếm từ

Bộ đếm từ

Công cụ Bộ đếm từ là gì?

Bộ đếm từ là một công cụ dễ sử dụng có thể được sử dụng để đếm số từ, ký tự có và không có dấu cách và số lượng đoạn văn.

Số lượng từ là một thước đo rất quan trọng của một bài viết. Công cụ hữu ích cho người dùng viết blog, diễn đàn, website, đánh giá sản phẩm, công việc văn phòng. Nó cũng đi kèm với tính năng tự động lưu - văn bản được lưu trong trình duyệt để người dùng có thể tiếp tục làm việc trên đó sau này.

Nếu bạn đang tạo hoặc quản lý nội dung trên mạng xã hội, sẽ rất hữu ích khi biết giới hạn ký tự chính xác cho nền tảng bạn đang làm việc. Dưới đây là các giới hạn ký tự khác nhau cho các nền tảng mạng xã hội phổ biến:

Twitter - Tối đa 280 ký tự (tăng từ 140 ký tự trước đó).
Facebook - Không quá 63.206 ký tự cho bài đăng và tối đa 8.000 ký tự cho nhận xét.
Instagram - Giới hạn ở 30 thẻ bắt đầu bằng # và 2.200 ký tự cho phụ đề (trong đó chỉ 125 ký tự đầu tiên sẽ được hiển thị trong khi phần còn lại sẽ bị cắt bớt).
LinkedIn - Văn bản dòng tiêu đề được giới hạn trong 120 ký tự, phần tóm tắt có giới hạn 2.000 ký tự, tiêu đề vị trí có giới hạn 100 ký tự và hộp mô tả được giới hạn 1.000 ký tự.

Nó đã hoạt động như thế nào?

Bạn có thể nhập trực tiếp văn bản của mình vào hộp và nhấp vào "Đếm". Và bạn sẽ nhận được số lượng từ, ký tự có và không có khoảng trắng và số lượng đoạn văn.

Hoặc nếu bạn đang sử dụng trình xử lý văn bản hoặc công cụ trực tuyến, chẳng hạn như Google Documents, để viết tác phẩm của mình, bạn có thể chỉ cần sao chép và dán nó vào hộp văn bản.