Nhị phân thành văn bản

Nhị phân thành văn bản

Để sử dụng công cụ chuyển đổi nhị phân sang văn bản này, hãy nhập giá trị nhị phân, tức là 011110010110111101110101, để nhận "bạn" và nhấn nút chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi tối đa 1024 ký tự nhị phân sang văn bản ascii. Giải mã nhị phân sang định dạng văn bản ascii có thể đọc được.
Hệ nhị phân: Hệ thống chữ số nhị phân sử dụng số 2 làm cơ số (cơ số). Là một hệ thống số cơ số 2, nó chỉ bao gồm hai số: 0 và 1.

Trong khi nó đã được áp dụng ở Ai Cập cổ đại, Trung Quốc và Ấn Độ cho các mục đích khác nhau, hệ thống nhị phân đã trở thành ngôn ngữ của điện tử và máy tính trong thế giới hiện đại. Đây là hệ thống hiệu quả nhất để phát hiện trạng thái tắt (0) và bật (1) của tín hiệu điện. Nó cũng là cơ sở cho mã nhị phân được sử dụng để soạn dữ liệu trong các máy sử dụng máy tính. Ngay cả văn bản kỹ thuật số mà bạn đang đọc lúc này cũng bao gồm các số nhị phân.

Đọc một số nhị phân dễ dàng hơn vẻ ngoài: Đây là một hệ thống vị trí; do đó, mọi chữ số trong một số nhị phân được nâng lên lũy thừa của 2, bắt đầu từ tận cùng bên phải bằng 20. Trong hệ nhị phân, mỗi chữ số nhị phân đề cập đến 1 bit.