Xóa ngắt dòng

Xóa ngắt dòng

Loại bỏ công cụ ngắt dòng

Bạn có thể sử dụng công cụ này để xóa ngắt dòng khỏi khối văn bản, nhưng vẫn giữ ngắt đoạn.

Nếu bạn đã từng có văn bản được định dạng thành một cột hẹp với các dấu ngắt dòng ở cuối mỗi dòng, chẳng hạn như văn bản từ email hoặc văn bản được sao chép và dán từ cột PDF có dấu cách, ngắt từ hoặc ngắt dòng, thì công cụ này là khá tiện dụng.

Bạn cũng có tùy chọn chỉ cần xóa tất cả các ngắt dòng mà không cần lưu các ngắt đoạn (thường là ngắt dòng đôi).

Sử dụng công cụ này vì việc bỏ ra hàng giờ đồng hồ để xóa các ngắt dòng theo cách thủ công sẽ rất khó, nếu bạn đang dán nội dung từ một thứ gì đó như PDF với định dạng văn bản kỳ lạ, nơi có dấu gạch ngang từ và ngắt dòng đột ngột gây ra vấn đề, thì công cụ này sẽ giúp bạn.

Đối với những người gặp phải mặt trái của vấn đề này, tôi cũng có một công cụ trực tuyến khác nếu bạn cần tự động thêm ngắt dòng để sửa các khối văn bản.