Văn bản sang Slug

Văn bản sang Slug

Văn bản sang Slug là gì?

Văn bản sang Slug là một công cụ để chuyển đổi văn bản thành tiêu đề hoặc nhãn ký tự an toàn cho một trang web.

Slug là một chuỗi hoặc URL định danh duy nhất, con người có thể đọc được (không giống như ID). Đây là phần ở cuối URL và thực sự là địa chỉ chính xác của một trang cụ thể trên trang web của bạn, nói cách khác - nó là bản chuyển ngữ của các từ trong URL. Nó nên bao gồm các tiêu đề mô tả và ngắn (1-5 từ) có thể làm cho nội dung trang web của bạn dễ hiểu đối với người dùng và giúp cải thiện SEO.

Các đường dẫn con người có thể đọc được cải thiện khả năng sử dụng. Ngoài ra, hãy cho phép đặt trước tên của liên kết để giả định nội dung của trang trên đó và đại diện cho cấu trúc của trang. URL như vậy dễ nhớ hơn và người dùng có thể suy ra những gì sẽ được hiển thị trên trang.

Có thể được sử dụng không chỉ trong URL để rõ ràng, mà còn có thể được sử dụng, ví dụ, trong các truy vấn cơ sở dữ liệu.

Slug thường được tạo tự động từ tiêu đề trang, nhưng cũng có thể được nhập hoặc sửa đổi thủ công để mặc dù tiêu đề trang vẫn được dự định hiển thị và có thể đọc được bởi con người, nhưng slug của nó có thể được tối ưu hóa cho ngắn gọn hoặc để các công cụ tìm kiếm xử lý. Tiêu đề trang dài cũng có thể được cắt bớt để URL cuối cùng giữ được độ dài hợp lý.
Nó chỉ chứa các ký tự "an toàn":

- 0-9;
- a-z (thường là chữ thường);
- Biểu tượng "-";
- đôi khi ký hiệu "_".

Làm thế nào để sử dụng nó?

Nhập một từ hoặc cụm từ (ví dụ: tiêu đề bài viết hoặc bất kỳ tiêu đề trang web nào) trên dòng trong hộp văn bản, sau đó nhấp vào “Đổi” để nhận các URL dễ đọc.