İkiliden Metne

İkiliden Metne

Bu ikili metin dönüştürücü aracını kullanmak için bir ikili değer yazın, yani 0111100101101111101110101, "sizi" elde edin ve dönüştür düğmesine basın. 1024'e kadar ikili karakteri ascii metnine dönüştürebilirsiniz. İkili kodu ascii metin okunabilir biçimine dönüştürün.
İkili Sistem: İkili sayı sistemi, taban (taban) olarak 2 sayısını kullanır. 2 tabanlı bir sayı sistemi olarak, yalnızca iki sayıdan oluşur: 0 ve 1.

Eski Mısır, Çin ve Hindistan'da farklı amaçlarla uygulanırken, ikili sistem modern dünyada elektronik ve bilgisayarların dili haline gelmiştir. Bu, bir elektrik sinyalinin kapalı (0) ve açık (1) durumunu algılamak için en verimli sistemdir. Ayrıca, bilgisayar tabanlı makinelerde veri oluşturmak için kullanılan ikili kodun temelidir. Şu anda okuduğunuz dijital metin bile ikili sayılardan oluşuyor.

İkili bir sayıyı okumak göründüğünden daha kolaydır: Bu bir konumsal sistemdir; bu nedenle, bir ikili sayıdaki her rakam, en sağdan 20 ile başlayarak 2'nin kuvvetlerine yükseltilir. İkili sistemde, her ikili basamak 1 bit anlamına gelir.