URL Kodlaması

URL Kodlaması

URL Kodlama aracı nedir?

URL Kodlama aracı, bir metin dizesini bir URL'ye dahil edilmeye uygun bir forma dönüştürür. Bu forma yüzde kodlama veya URL kodlaması denir.

Halk arasında web adresi olarak adlandırılan Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyici (URL), bir bilgisayar ağındaki konumunu ve onu almak için bir mekanizmayı belirten bir web kaynağına referanstır. URL, belirli bir Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) türüdür, ancak birçok kişi bu iki terimi birbirinin yerine kullanır. URL'ler en yaygın olarak web sayfalarına (http) atıfta bulunur, ancak dosya aktarımı (ftp), e-posta (mailto), veritabanı erişimi (JDBC) ve diğer birçok uygulama için de kullanılır.

URL kodlaması, bir URL'deki belirli karakterleri, yüzde karakteri "%" ve ardından iki onaltılık basamaktan oluşan bir veya daha fazla karakter üçlüsü ile değiştirerek kodlamak anlamına gelir. Üçlü (ler) in iki onaltılık basamağı, değiştirilen karakterin sayısal değerini temsil eder.

URL kodlama terimi biraz yanlıştır, çünkü kodlama prosedürü URL'lerle (Tekdüzen Kaynak Bulucuları) sınırlı değildir, aynı zamanda URN'ler (Tekdüzen Kaynak Adları) gibi diğer URI'lere (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcılar) da uygulanabilir. Bu nedenle, yüzde kodlama terimi tercih edilmelidir.

Nasıl kullanılır?

Metni kodlamak için: Bir URL parametresine dahil edilecek metni URL Kodlama kutusuna girin ve KODLAMAK!