Trình thu nhỏ JavaScript

Trình thu nhỏ JavaScript

Trình thu nhỏ JavaScript là gì?

Trình thu nhỏ JavaScript là một công cụ nén Javascript trực tuyến giúp bạn nén các tệp nguồn Javascript của mình. Điều này giúp tiết kiệm dung lượng để truyền dữ liệu nhanh hơn qua mạng.

JavaScript (thường được viết tắt là JS) là một ngôn ngữ hướng đối tượng nhẹ, được thông dịch, được biết đến nhiều nhất như một ngôn ngữ kịch bản cho các trang web.

Minification (hay còn gọi là giảm thiểu hoặc tối thiểu hóa), trong các ngôn ngữ lập trình máy tính và đặc biệt là JavaScript, là quá trình loại bỏ tất cả các ký tự không cần thiết khỏi mã nguồn, mà không làm thay đổi chức năng của nó. Những ký tự không cần thiết này thường bao gồm ký tự khoảng trắng, ký tự dòng mới, nhận xét và đôi khi là dấu phân cách khối, được sử dụng để thêm khả năng đọc cho mã nhưng không bắt buộc để mã thực thi.

Làm thế nào để giảm thời gian tải Javascript?

1 Sử dụng công cụ nén Javascript để giảm kích thước tệp JS xuống 30%.
2 hợp nhất nhiều tệp Javascript thành một tệp để giảm số lượng yêu cầu HTTP được đặt.
3 sử dụng CDN để tránh các yêu cầu HTTP dư thừa cho các tệp Javascript giống nhau (chẳng hạn như thư viện JS phổ biến jQuery).

Làm thế nào để sử dụng nó?

Chỉ cần dán JavaScript của bạn vào vùng văn bản ở trên và nhấp vào nút "Giảm thiểu", và bạn sẽ nhận được mã JavaScript được nén trong cùng một vùng văn bản.