Trình làm đẹp CSS

Trình làm đẹp CSS

Trình làm đẹp CSS là gì?

Trình làm đẹp CSS là một công cụ định dạng CSS trực tuyến giúp bạn chuyển đổi mã khó hiểu thành mã có thể đọc được. Chương trình này cải thiện sự xuất hiện của mã CSS bằng cách định dạng lại nó và thụt lề cho nó. Sao chép, Dán và Làm đẹp.

CSS là một ngôn ngữ chính thức để mô tả sự xuất hiện của một tài liệu (trang web) được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu (phổ biến nhất là HTML hoặc XHTML). Nó cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ tài liệu XML nào, chẳng hạn như SVG hoặc XUL.

Trình làm đẹp CSS được tạo ra để giúp gỡ lỗi. Vì các kiểu CSS thường được hiển thị mà không có ngắt dòng để tiết kiệm dung lượng, nên trên thực tế, chúng cực kỳ khó đọc. Công cụ này giải quyết vấn đề bằng cách định dạng các kiểu CSS để chúng dễ đọc và dễ gỡ lỗi.

Khi nào bạn sử dụng?

Thông thường, khi viết CSS Style Sheets, thụt lề, khoảng cách và các định dạng khác có thể hơi vô tổ chức. Việc nhiều nhà phát triển cùng làm việc trên một dự án có các kỹ thuật định dạng khác nhau cũng rất phổ biến. Công cụ này rất hữu ích để làm cho định dạng của một tệp nhất quán. Việc CSS Style Sheets bị thu nhỏ hoặc xáo trộn cũng là điều thường thấy. Bạn có thể sử dụng công cụ này để làm cho mã đó trông đẹp và dễ đọc để dễ chỉnh sửa hơn.

Làm thế nào để sử dụng nó?

Chỉ cần dán CSS của bạn vào vùng văn bản ở trên và nhấp vào nút "Làm đẹp", và bạn sẽ nhận được mã CSS được tối ưu hóa trong cùng một vùng văn bản.