Trình tạo MD5

Trình tạo MD5

Máy phát điện MD5 là gì?

"Trình tạo MD5" là một công cụ dễ sử dụng cho phép bạn tạo mã băm MD5 của một chuỗi.

Trong mật mã, MD5 (Thuật toán Thông báo-Thông điệp 5) là một hàm băm mật mã được sử dụng rộng rãi với giá trị băm 128 bit (16 byte). Được chỉ định trong RFC 1321, MD5 đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng bảo mật và cũng thường được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp.

Chức năng chính của MD5 là tính giá trị băm trong mật mã. Trong khi hàm băm là lấy các khối dữ liệu và trả lại chúng bằng một chuỗi bit có kích thước cố định hoặc giá trị băm. Dữ liệu đã được sử dụng bởi các hàm băm được gọi là "thông báo"; trong khi, giá trị băm được tính toán là "thông báo thông báo".

MD5, cùng với các hàm băm khác, thường được sử dụng để tạo chữ ký điện tử và mã xác minh tin nhắn, lập chỉ mục dữ liệu trong bảng băm, phát hiện dữ liệu đã sao chép, để in bằng ngón tay, sắp xếp và xác định tệp và hoạt động như tổng kiểm tra trong việc phát hiện không chủ ý tham nhũng dữ liệu.

Hàm băm MD5 được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của tệp vì thuật toán băm MD5 có một cách duy nhất để tạo ra các kết quả giống nhau cho cùng một tập dữ liệu. Người dùng MD5 được phép so sánh một băm của nguồn dữ liệu với băm mới được tạo trên đích của tệp; điều này giúp người dùng kiểm tra xem băm có nguyên vẹn và không bị thay đổi hay không.

Làm thế nào để sử dụng nó?

- Để chuyển đổi văn bản sang định dạng MD5, hãy nhập hoặc dán nó từ khay nhớ tạm vào hộp nhập liệu và nhấp vào "Tạo";
- Bạn sẽ nhận được một chuỗi băm ở định dạng MD5;
- Cảnh báo! Nó không thể được giải mã!