Tạo mật khẩu

Tạo mật khẩu

Trình tạo mật khẩu là gì?

Trình tạo mật khẩu là một công cụ dựa trên web giúp bạn tạo mật khẩu mạnh và an toàn trực tuyến. Các mật khẩu này được bảo vệ tương đối tốt khỏi bị bạo lực. Chúng được tạo ngẫu nhiên và không được lưu trữ ở bất kỳ đâu.

Phần mềm web này hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo!

Trình tạo mật khẩu có thể tạo mật khẩu duy nhất có độ dài từ 1 đến 32 ký tự. Chương trình cho phép bạn tùy chỉnh bộ ký tự sẽ được sử dụng trong mật khẩu. Tập hợp có thể bao gồm số, chữ thường và chữ hoa, cũng như các ký tự đặc biệt (-, _, $, #, &,%, +, =,!,?, (), ~, ^, [,], {, }, /, |,).

Làm thế nào để sáng tạo một mật khẩu mạnh?

- Mật khẩu tốt luôn là mật khẩu kết hợp. Nó sử dụng các con số, ký hiệu và chữ cái của các trường hợp khác nhau;
- Độ dài mật khẩu - 8 ký tự trở lên;
- Tránh các mật khẩu có ngữ nghĩa: ngày tháng năm sinh, tên, số điện thoại, địa chỉ và tên của vật nuôi;
- Không sử dụng mật khẩu đơn giản bao gồm một dãy số hoặc chữ cái rõ ràng trên bàn phím. Các kết hợp phổ biến nhất trên thế giới là: 123456, 12345678, password, qwerty, asdfgh;
- Không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản;
- Mật khẩu không được giống với tên đăng nhập của bạn;
- Thay đổi mật khẩu của bạn. Ít nhất 3-4 lần một năm.

Làm thế nào nó hoạt động?

Chọn độ dài mật khẩu, sự hiện diện của chữ hoa và chữ thường, ký hiệu, số và nhấp vào "Tạo".
Nhận một mật khẩu mạnh và an toàn!