DOC sang ODT

DOC sang ODT

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Chuyển đổi DOC sang ODT trực tuyến và miễn phí.

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp DOC của mình sang ODT bằng công cụ trực tuyến này. Hơn nữa, Trình chuyển đổi PDF trực tuyến cung cấp nhiều tính năng hơn. Chỉ cần chọn các tệp mà bạn muốn hợp nhất, chỉnh sửa, mở khóa hoặc chuyển đổi.

Làm cách nào để chuyển đổi DOCX sang tệp ODT?

Chọn tệp DOCX bạn muốn chuyển đổi
Nhấp vào "Convet" để chuyển đổi tệp của bạn từ DOCX sang ODT
Tải xuống tệp ODT của bạn