RGB sang HEX

RGB sang HEX

Màu đỏ (R):
Màu xanh lá cây (G):
Màu xanh lam (B):

Bộ chuyển đổi mã màu RGB - HEX

Công cụ chuyển đổi màu trực tuyến tương tác này cho phép bạn tính toán sự chuyển đổi giữa các giá trị RGB và HEX.
Nhập một trong các mã để chuyển đổi mã này sang mã kia ngay lập tức.
Một chuyển đổi thành công sẽ thay đổi màu nền của trang và tạo các đoạn mã CSS để sử dụng nhanh chóng.
HEX Nhập trường đầu tiên chấp nhận các giá trị có hoặc không có dấu thăng.
Nó hoạt động cho cả mã dài 3 và 6 ký tự.
Máy tính cũng có thể xử lý một số lỗi chính tả, chẳng hạn như khi chữ số thứ hai của một thành phần là một ký tự không hợp lệ, không phải trong phạm vi thập lục phân 0-F.
Đầu vào RGB nó hoạt động cho cả mã rgb hoặc rgba viết hoa và viết thường, nhưng bạn có thể bỏ qua dấu rgb bắt đầu và dấu ngoặc.
Đảm bảo bạn thêm ba số trong phạm vi 0-255 được phân tách bằng dấu phẩy.