VTT sang SRT

VTT sang SRT

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi tệp phụ đề WebVTT thành tệp SubRip

Tệp SRT là gì?
Định dạng tệp phụ đề SubRip (.srt) được hỗ trợ rộng rãi. Đây là một định dạng tệp mà con người có thể đọc được trong đó phụ đề được lưu trữ tuần tự cùng với thông tin thời gian.
Tập tin VTT là gì?
Định dạng tệp phụ đề WebVTT (.vtt) được hỗ trợ rộng rãi. Đây là một định dạng tệp mà con người có thể đọc được trong đó phụ đề được lưu trữ tuần tự cùng với thông tin thời gian. Hầu hết các phụ đề được phân phối trên Internet đều ở định dạng này.

Làm thế nào để chuyển đổi VTT sang SRT?
1. Tải lên tệp WebVTT (.vtt).

2. Chuyển đổi.
Nhấp vào "ĐỔI" và video của bạn sẽ được tải lên máy chủ của chúng tôi để chuyển đổi.

3. Tải xuống tệp SRT của bạn.
Sẽ mất vài phút cho đến khi tệp SRT sẵn sàng.