Mã hóa Base64

Mã hóa Base64

Mã hóa Base64 là gì?

Mã hóa Base64 là một công cụ mã hóa Base64 tương tác giúp bạn chuyển đổi một chuỗi đầu vào thành chuỗi được mã hóa Base64.

Base64 là gì?

Base64 có nghĩa đen là - một hệ thống đánh số vị trí với cơ số 64. Ở đây 64 là số ký tự trong bảng chữ cái mã hóa mà từ đó văn bản chữ và số cuối cùng dựa trên bảng chữ cái Latinh được hình thành. Số tương ứng với mức cao nhất của hai (26) có thể được biểu diễn bằng các ký tự ASCII có thể in được. Hệ thống này được sử dụng rộng rãi trong e-mail để biểu diễn các tệp nhị phân trong văn bản của e-mail (mã hóa truyền tải). Tất cả các biến thể thường được biết đến, được gọi là Base64, sử dụng các ký tự A-Z, a-z và 0-9, là 62 ký tự; các hệ thống khác nhau sử dụng các ký tự khác nhau cho hai ký tự bị thiếu.

Các lược đồ mã hóa Base64 thường được sử dụng khi có nhu cầu mã hóa dữ liệu nhị phân cần được lưu trữ và chuyển qua phương tiện được thiết kế để xử lý ASCII. Điều này nhằm đảm bảo rằng dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn mà không bị sửa đổi trong quá trình vận chuyển.

Tại sao sử dụng Bộ mã hóa / Giải mã Base64?

Bộ mã hóa giải mã Base64 thường được sử dụng khi có nhu cầu mã hóa hoặc giải mã thông tin nhị phân.

Dữ liệu kết quả sẽ cần được lưu trữ và chuyển giao qua phương tiện được tạo ra để xử lý thông tin dạng văn bản.

 


Làm thế nào để sử dụng nó?

Chỉ cần dán văn bản của bạn và nhấp vào "Mã hóa".