Base64 Kodlama

Base64 Kodlama

Base64 Kodlaması nedir?

Base64 Kodlama, bir giriş dizesini Base64 ile kodlanmış bir dizeye dönüştürmenize yardımcı olan etkileşimli bir Base64 kodlama aracıdır.

base64 nedir?

Base64, kelimenin tam anlamıyla - 64 tabanlı bir konumsal numaralandırma sistemi anlamına gelir. Burada 64, Latin alfabesine dayalı nihai alfasayısal metnin oluşturulduğu kodlama alfabesindeki karakter sayısıdır. Sayı, yazdırılabilir ASCII karakterleri kullanılarak temsil edilebilecek en yüksek iki (26) dereceye karşılık gelir. Bu sistem, bir e-posta metnindeki ikili dosyaları temsil etmek için e-postada yaygın olarak kullanılır (aktarım kodlaması). Base64 olarak bilinen yaygın olarak bilinen tüm varyantlar, 62 karakter olan A-Z, a-z ve 0-9 karakterlerini kullanır; farklı sistemler eksik iki karakter için farklı karakterler kullanır.

Base64 kodlama şemaları, ASCII ile başa çıkmak için tasarlanmış ortamlar üzerinden depolanması ve aktarılması gereken ikili verileri kodlamaya ihtiyaç duyulduğunda yaygın olarak kullanılır. Bu, verilerin taşıma sırasında değiştirilmeden bozulmadan kalmasını sağlamak içindir.

Base64 Encoder/Decoder neden kullanılmalı?

Base64 Kod Çözücü Kodlayıcı, genellikle ikili bilgileri kodlamaya veya kodunu çözmeye ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.

Sonuç verilerinin ayrıca, metinsel bilgilerle başa çıkmak için oluşturulan medya üzerinden saklanması ve aktarılması gerekecektir.

 


Bu nasıl kullanılır?

Metninizi yapıştırın ve "Kodlamak" yı tıklayın.