Base64 sang hình ảnh

Base64 sang hình ảnh

Base64 String

Chuyển đổi Base64 sang hình ảnh trực tuyến bằng công cụ giải mã miễn phí cho phép bạn giải mã Base64 dưới dạng hình ảnh và xem trước trực tiếp trong trình duyệt. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một số thông tin cơ bản về hình ảnh này (độ phân giải, kiểu MIME, phần mở rộng, kích thước). Và, tất nhiên, bạn sẽ có một liên kết đặc biệt để tải hình ảnh về thiết bị của mình.

Bạn có thể làm gì với Base64 sang bộ giải mã hình ảnh?

- Công cụ này giúp chuyển đổi chuỗi / văn bản base64 sang hình ảnh.
- Sau khi chuyển đổi hình ảnh, bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp / ảnh png.
- Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Chuỗi Base64 sang hình ảnh một cách dễ dàng.
- Base64 to Image Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.