Bộ cắt hình ảnh

Bộ cắt hình ảnh

Kéo và thả hình ảnh vào đây

- hoặc -

Chọn một hình ảnh

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Bộ cắt hình ảnh - Công cụ miễn phí để cắt hình ảnh của bạn trực tuyến, chọn hoặc thả hình ảnh của bạn vào công cụ và điều chỉnh chiều cao và chiều rộng của máy cắt để vừa với vùng cắt trong hình ảnh, sau đó nhấp vào nút cắt hình ảnh để cắt hình ảnh bên trong cửa sổ máy cắt.
Chúng tôi sử dụng các tập lệnh phía máy khách và tất cả quá trình được thực hiện trong trình duyệt của người dùng. hình ảnh của bạn không được tải lên máy chủ hoặc bất kỳ nơi nào khác, vì vậy không ai có thể truy cập hình ảnh của bạn ngoại trừ bạn.

Công cụ cắt hình ảnh hoàn toàn miễn phí để sử dụng và nó là phiên bản đầy đủ, không có thanh toán ẩn, không cần đăng ký