Hình ảnh sang Base64

Hình ảnh sang Base64

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Chuyển đổi hình ảnh sang Base64

Hình ảnh sang Base64 giúp chuyển đổi Hình ảnh sang Chuỗi Base64. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải xuống chuỗi base64.

Trong quá trình phát triển để cải thiện hiệu suất hoặc không muốn tải hình ảnh hoặc biểu tượng nhỏ, công cụ image to base64 sẽ giúp ích. Chuỗi Base64 dưới dạng Hình ảnh có thể được sử dụng trong email dưới dạng (Phần mở rộng Thư Internet Đa năng). Tất cả trình duyệt mới nhất đều hỗ trợ hiển thị chuỗi base64 dưới dạng hình ảnh. Chuỗi Base64 đại diện cho dữ liệu trong cơ số 64 đặc biệt phổ biến trên WWW (World Wide Web).

Bạn có thể làm gì với Hình ảnh sang Base64?

- Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Hình ảnh của mình sang nhóm Base64 một cách dễ dàng.
- Tất cả các định dạng hình ảnh được hỗ trợ như PNG, JPEG, GIF, v.v.
- Giới hạn Tải lên Hình ảnh được đặt thành 4 MB.
- Hình ảnh mã hóa Base64 tạo mã HTML cho IMG với Base64 là src (nguồn dữ liệu).
- Mã nền CSS của Hình ảnh với base64 cũng được tạo.
- Công cụ mã hóa hình ảnh hỗ trợ tải File ảnh để chuyển sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên Hình ảnh và chọn Tệp.
- Hình ảnh sang Base64 hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.