Excel To PDF

Excel To PDF

Excel To PDF Converter Free Online

Chỉ cần Tải lên tệp của bạn hoặc Kéo và Thả vào hộp và nhấp vào Chuyển đổi. Bạn sẽ nhận được nút tải xuống, công cụ trực tuyến phổ biến nhất để nhanh chóng chuyển đổi bảng tính Microsoft Excel của bạn thành tài liệu PDF để dễ dàng chia sẻ và lưu trữ.

Làm thế nào để chuyển đổi Excel sang tệp PDF?


Chỉ cần tải lên tệp của bạn hoặc sử dụng tùy chọn URL từ xa hoặc kéo và thả tệp của bạn vào hộp bên trên.
Sau khi tải lên hoàn tất. Bấm vào nút chuyển đổi.
Bạn đã chuyển đổi tài liệu excel sang PDF sẽ hiển thị với Nút Tải xuống.
Nhấp vào nút Tải xuống

Cookie
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.